Privacy policy

Welke gegevens verzamelen we over u?

Wij verzamelen volgende gegevens over via wanneer u onze website bezoekt:

Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we u kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op
uw toestel worden opgeslaan en die uw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal u verkiest, of een uniek bezoekersnummer dat
u automatisch wordt toegekend.

Wie verzamelt deze info over u?

Wij, dat is Netronix BVBA. Onze maatschappelijke zetel is op de Scherpenberg 3, 9600 Ronse. Ons KBO nummer is 0507.973.360. U kan ons het makkelijkst via Email bereiken op info@netronix.be

Hoe verzamelen we deze informatie?

De gegevens over welke browser en welk type toestel u gebruikt, alsook de "cookies" stuurt uw browser mee. Het ip-adres krijgen we van uw computer zelf mee.

Waarom verzamelen we deze informatie en hoe gebruiken we die?

Daarnaast gebruiken we bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, aantal keren dat op een link in onze nieuwsbrief geklikt wordt) om onze site of nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

De cookies dienen voor het aanbieden van de functionaliteit van de site, zoals het ingelogd blijven of je taalkeuze. De informatie over je pagina-bezoeken helpen ons enerzijds de site te verbeteren, anderzijds om mogelijke problemen met de web-toepassing te kunnen analyseren en oplossen.

Hoe lang bewaren we gegevens over u?

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. Voor website bezoekers bewaren we de gegevens gedurende 5 jaar.

Met wie delen we deze info?

De meeste informatie gebruiken we zelf, en delen we met niemand. De bezoekers-analyse op de publieke website gebeurt door een externe firma. Zij ontvangen uw ip adres, de identificatie die uw browser meestuurt, een identificatie cookie en de pagina's die u bezoekt op onze site.

Daarnaast gebruiken we een externe tool om onze facturen te maken.
Deze laatste krijgt uiteraard enkel toegang tot de gegevens die nodig zijn om correcte facturen en bestelbonnen op te maken. Om onze klanten en prospecten te beheren, maken we ook gebruik van een online CRM tool.

Welke rechten heb ik?

De GDPR stelt u als individu centraal, en geeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens we over u bijhouden en mag u in
correcte gegevens (laten) aanpassen. Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen, en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens naar derden. In
dien u één van deze rechten wil uitoefenen, neemt u best per email of schriftelijk contact met ons op.

Via de instellingen van uw browser kan u de "cookies" die u indentificeren, wissen. U kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website of applicatie niet correct werken.

Het is wel zo dat uw recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv. op elk moment on
ze klanten kunnen contacteren, en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoudverplichtingen. Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, kan u klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.

De externe tool voor facturatie bevindt zich binnen de EU, de andere verwerkers bevinden zich in de USA, en vallen onder de Privacy Shield regeling.