Over Netronix

“Taal verstaanbaar maken voor computers en omgekeerd”

Michaël Rigart

“Ik ben als informaticus opgeleid om vlot met computers en servers te kunnen praten. Als software-ingenieur en -ontwikkelaar bij enkele bekende webpioniers heb ik echter ondervonden dat dit maar een onderdeel was van de job. Als je er als ontwikkelaar immers niet in slaagt om ook goed met mensen te kunnen praten, die iets van die computers gedaan willen krijgen, is het alsof je op verschillende werelden leeft.

Ik heb Netronix in 2006  opgericht om precies die twee passies optimaal te kunnen combineren. Ik zie mij vandaag dus eerder als een vertaler. Ik vertaal ideeën en behoeften van mensen uit de meest uiteenlopende sectoren en met de meest uiteenlopende doelstellingen in computertaal. Omgekeerd maak ik de taal van computers, via webapplicaties en mobiele tools, vlot verstaanbaar voor mensen, die daardoor in het internet een betrouwbare partner vinden. Op die manier probeer ik steeds missing links te leggen tussen het idee in iemands hoofd en het web.”

Mensen die geïnteresseerd zijn in technische duiding bij wat ik doe en bij de evoluties in de it-wereld, verwijs ik graag door naar mijn Engelstalige blog.